JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BAIA MARE” Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul directorului general al regiei precum şi avizul favorabil al Comisiei de activităţi economico-financiare, În baza art. 91, litera f şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Baia Mare” pentru anul 2008 prin majorarea veniturilor şi cheltuielilor cu suma de 260 mii lei, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale, Regia Autonomă „Aeroportul International Baia Mare” va efectua cheltuieli corespunzător cu gradul de realizare a veniturilor. Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras: • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş; • Direcţiei juridice, şi administraţie publică; • Direcţiei economice; • Compartimentului de pregătire a şedintelor şi relaţii cu consilierii; • Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Baia Mare”. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean din data de 28 noiembrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI, Dumitru Dumuţa Baia Mare, 28 noiembrie 2008 Nr. 203

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.