Hotărârea nr. 202 din 22.12.2014

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 la Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BAIA MARE”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul directorului general al R.A. „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BAIA MARE” şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico – financiare;
          În conformitate cu Legea Bugetului de stat pe anul 2014; În temeiul art. 91, alin. (1) lit. f) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adopta prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Baia Mare” conform anexei, astfel:

Indicatori BVC TOTAL
mii lei
Venituri totale, din care: 5.615,00
- venituri din exploatare 5.600,00
- venituri financiare 15,00
Cheltuieli totale 5.615,00
Cheltuieli privind investiţiile din transferuri, din care: 450,00
- dotări specifice aviaţiei 450,00
Cheltuieli privind investiţiile din surse proprii 70,00


          În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale, RA. Aeroportul Internaţional Baia Mare va efectua cheltuieli corespunzător cu gradul de realizare a veniturilor.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administraţiei judeţene a Finanțelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice și patrimoniu;
  • Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Baia Mare”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 22 decembrie 2014. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membrii ai Consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDETULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 22 decembrie 2014
Nr. 202

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.