JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru aglomerarea Baia Mare la indicatorii SO2, PM10 şi Pb anul 2013

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliul Judeţean Maramureş şi Referatul Direcţiei de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului – Compartiment Protecţia Mediului, la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru aglomerarea Baia Mare la indicatorii SO2, PM10 şi Pb şi avizul favorabil al comsiei pentru protecţia mediului, turism, tineret şi sport;
          În conformitate cu Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 35 din 11 ianuarie 2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de Gestionare a calităţii aerului, partea II, cap.7, subcap.7.2. din anexa la ordin, acest raport se aprobă de către Consiliul Judeţean Maramureş. 
          În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) şi a art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1.Se aprobă Raportul privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru aglomerarea Baia Mare la indicatorii SO2, PM10 şi Pb, anul 2013.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului Maramureş şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei de Urbanism si Amenajare a Teritoriului;
 • Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş;
 • Primăriei Municipiului Baia Mare;
 • Primăriei oraşului Tăuţii Măgherăuş;
 • Primăriei oraşului Baia Sprie;
 • Primăriei comunei Dumbrăviţa;
 • Primăriei comunei Groşi;
 • Primăriei comunei Recea;
 • Primăriei comunei Săcălăşeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa extraordinară din 19 februarie 2014. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Ciceu Zamfir
Contrasemnează,
SECRETARUL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 19 februarie 2014  
Nr. 20

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.