ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2006

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economico-financiare precum şi avizul favorabil al Comisiei de activităţi economico - financiare; Potrivit H.G. nr.183 privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006 şi a adresei nr. 45/04.01.2006 a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;
          În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
          În baza art. 104 alin.(1) litera e) şi art. 109 din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2006 prin majorarea veniturilor totale cu suma de 13.565 mii lei, reprezentând:
  • 13.004 mii lei subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;
  • 561 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului.
          Concomitent se majorareză cu aceeaşi sumă cheltuielile aprobate Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, la capitolul bugetar “Asigurări şi asistenţă socială”.
          Art.2. Se aprobă modificări în “Lista obiectivelor de investiţii” şi în “Lista de dotări” pentru bugetul propriu, conform anexelor nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă schimbarea autoturismului Ford Focus nr. de circulaţie MM 09 CJM, cu un autoturism Ford nou, achitându-se diferenţa de valoare.
          Art.4. Prezenta hotărâre se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice;
  • Direcţiei economico-financiare;
  • Direcţiei tehnice;
  • Instituţiilor publice interesate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate (34 voturi pentru) în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 23 februarie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 23 februarie 2006
Nr. 2

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.