JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aderarea Judeţului Maramureş prin Consiliul Judeţean Maramureş la Asociaţia Europeană a Regiunilor Transfrontaliere

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Biroului Relaţii Internaţionale din cadrul Serviciului Relaţii Publice nr. 11491/2020;
  • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu nr. 14053/2020;
  • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În temeiul prevederilor art. 89, alin. (7) şi alin. (10), art. 173, alin. (1), lit. e) şi alin. (7) lit. c), art. 182, alin. (1) precum şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă aderarea Judeţului Maramureş prin Consiliul Judeţean Maramures, la Asociaţia Europeană a Regiunilor Transfrontaliere.
          Art.2. Se însuşeşte Statutul Asociației Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR) prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă contribuţia anuală a Judeţului Maramureş în calitate de membru al Asociaţiei Europene a Regiunilor Transfrontaliere, în cuantum de 1.800 euro/an echivalent în lei la data efectuării plății, reprezentând cotizaţie pentru membrii NUTS 3.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
  • Instituția Prefectului – Județul Maramureș;
  • Direcţia Juridică şi Administrație Publică;  Direcţia Economică şi Patrimoniu;
  • Biroul Relaţii Internaționale din cadrul Serviciului Relaţii Publice
  • Asociaţia Europeană a Regiunilor Transfrontaliere.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 186
Baia Mare, 18 septembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi „pentru” şi patru neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 septembrie 2020. Au fost prezenţi 32 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.