ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2005 la Regia Autonomă „AEROPORTUL BAIA MARE”

          În baza Legii Contabilităţii nr. 82/1991 republicată, art. 26, alin. (4) şi art. 27 alin.(4) şi a Reglementărilor contabile simplificate armonizate cu Directivele Europene aprobate prin O.M.F.P. nr. 306/2002;
          Văzând avizul comisiei economico – financiare;
          În temeiul art. 104, lit. e)şi art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă bilanţul contabil pe anul 2005 al Regiei Autonome „Aeroportul Baia Mare” conform anexei, sintetizată astfel:
  • venituri din exploatare - 2.111,00 mii lei
  • venituri financiare - 23,00 mii lei
          Venituri totale - 2.134,00 mii lei
  • cheltuieli pentru exploatare - 2.134,00 mii lei
  • cheltuieli financiare -
          Cheltuieli totale - 2.134,00 mii lei
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Generale a Finanţelor Publice;
  • Direcţiei Juridice, Administraţie şi Relaţii Publice;
  • Direcţiei Economico – financiare;
  • Regiei Autonome „Aeroportul Baia Mare”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 aprilie 2006 cu 34 voturi „pentru”.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 28 aprilie 2006
Nr. 17

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.