ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
de completare a unor elemente de identificare şi introducerea terenului aferent construcţiilor pentru un imobil din domeniul public al judeţului aprobat prin HCJ nr. 4/2006 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului atestat prin HG nr. 934/2002

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de patrimoniu şi logistică, avizul favorabil al comisiei de specialitate precum şi documentaţiile tehnice şi schiţele de dezmembrare aprobate;
          În baza prevederilor art. 3 al (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
          În baza art. 91 al (1) litera f), şi art. 97 al. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:
         
HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă completarea elementele de identificare şi introducerea terenului aferent construcţiilor pentru un imobil din domeniul public al judeţului conform Anexei la prezenta hotărâre.
          Art.2. În mod corespuzător se modifică Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Maramureş.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei de patrimoniu şi logistică;
  • Direcţiei economice;
  • Direcţiei tehnice;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 27 noiembrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel KOVACS
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 27 noiembrie 2007
Nr. 157

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.