ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
de modificarea art.6 al. (1) din Hotărârea consiliului judeţean nr. 83/2007 privind însuşirea raportului de evaluare şi aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare a obiectivului “Băile Coştiui”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de patrimoniu şi logistică precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          În baza art. 91 al (1) litera f), şi art. 97 al. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Art.6 al. (1) din Hotărârea consiliului judeţean nr. 83/2007 privind însuşirea raportului de evaluare şi aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare a obiectivului “Băile Coştiui” se modifică şi va avea următorul conţinut - Se aprobă componenţa comisiei de licitaţie după cum urmează:
 1. Vicsai Ioan - membru
 2. Bancoş Florin - membru
 3. Anton Rohian - membru
 4. reprezentant Consiliu local Rona de Sus - membru
 5. reprezentant Consiliu local Rona de Sus - membru
 6. Feder Gheorghina - membru
 7. Buda Ioan - membru
 1. Ioan Tivadar - membru supleant
 2. Roşca Radu Vasile - membru supleant
 3. reprezentant Consiliu local Rona de Sus - membru supleant
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
 • Direcţiei de patrimoniu şi logistică;
 • Direcţiei economice;
 • Direcţiei tehnice;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Consiliului local al comunei Rona de Sus;
 • Membrilor comisiei.

Prezenta hotărăre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 27 noiembrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel KOVACS
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 27 noiembrie 2007
Nr. 155

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.