Hotărârea nr. 154 din 30.07.2021

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind acordarea post-mortem a titlului de „Cetăţean de onoare al Județului Maramureş” domnului inginer Cornel Grama

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei juridice nr. 15119/2021;
  • Adresa domnului Francisc Marinel Kovacs înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureş sub nr. 14340/2021;
          Ținând cont de prevederile:
  • Regulamentului pentru stabilirea criteriilor şi procedurilor de acordare a Titlului de Cetăţean de onoare al Judeţului Maramureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 24/ 2014;
  • pct. 2 din Capitolul XIV al Statutului Judeţului Maramureş;
          Văzând avizul comisiilor de specialitate: Comisia de buget finanțe și Comisia juridică și de disciplină;
          În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit. f), art. 182 alin. (1) precum şi ale art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se acordă post-mortem titlul de „Cetăţean de onoare al Judeţului Maramureş” domnului inginer Cornel Grama – personalitate din domeniul mineritului și geologiei cu o contribuție esențială în dezvoltarea economico-socială a județului.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice;
  • Direcţiei Economice;
  • Biroul Relații Publice, Secretariat ATOP și Relații Internaționale.

PREŞEDINTE
Ionel-Ovidiu Bogdan
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 154
Baia Mare, 30 iulie 2021

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 de voturi pentru și 4 neparticipări în ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din 30 iulie 2021. Au fost prezenți 29 din 33 de membri ai consiliului județean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.