ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea realizării unui parteneriat pentru promovarea proiectului „MORE4NRG: Measuring regions’ progress in the field of RES and energy efficiency” (Măsurarea progresului înregistrat de regiuni în domeniul surselor regenerabile de energie şi eficienţei energetice), care urmează să fie propus spre finanţare în cadrul programului INTERREG IV C

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Referatului nr. 70 din 22.11.2007 al Biroului de Relaţii Internaţionale precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate,
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) lit. a) şi art. 109 din Legea nr. 215/2001 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRĂRE:

          Art.1. Se aprobă realizarea unui parteneriat între Consiliul Judeţean Maramureş, provincia Flevoland din Olanda, regiunea Norrbotten din Suedia, regiunea Abruzzo din Italia regiunea Valencia din Spania, regiunea Lazio din Italia, judeţul Prahova din România, regiunea Västernorrland din Suedia, regiunea de Vest din Grecia, regiunea Gabrovo din Bulgaria şi Ansamblul Regiunilor Europei, pentru promovarea proiectului „MORE4NRG: Measuring regions’ progress in the field of RES and energy efficiency” (Măsurarea progresului înregistrat de regiuni în domeniul surselor regenerabile de energie şi eficienţei energetice), care va fi propus spre finanţare în cadrul programului INTERREG IV C.
          Art.2. Se aprobă co-finanţarea proiectului „MORE4NRG: Measuring regions’ progress in the field of RES and energy efficiency” (Măsurarea progresului înregistrat de regiuni în domeniul surselor regenerabile de energie şi eficienţei energetice) cu echivalentul în RON a sumei de 8.087 Euro, reprezentând 15% din valoarea bugetului total care revine judeţului nostru în cadrul proiectului – şi anume echivalentul în RON a sumei 53.914 Euro, eşalonată pe o perioadă de 3 ani, în situaţia în care finanţarea proiectului va fi acceptată de către Comisia Europeană.
          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, care va fi mandatat să semneze orice documente necesare fazelor de cerere de finanţare şi de implementare a acestui proiect.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei economice;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei de dezvoltare regională
  • Biroului relaţii internaţionale.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 27 noiembrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel KOVACS
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 27 noiembrie 2007
Nr. 153

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.