JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de numire a comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul din judeţul Maramureş înscris pe lista patrimoniului mondial UNESCO


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizele favorabile ale comisiei pentru învăţământ, cultura, culte şi patrimoniu cultural şi comisiei juridice şi de disciplină;  
          Văzând prevederile art. 10 din Programul de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO, aprobat prin H.G. nr. 1268/ 2010 şi adresele unor instituţii şi autorităţi publice cu atribuţii în domeniu;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se numeşte comitetul de organizare UNESCO pentru monumentul din judeţul Maramureş, înscris pe lista patrimoniului mondial UNESCO, Biserica „Sf. Nicolae” sat Budeşti:
 1. Vasile Şpan – Arhitect şef al judeţului Maramureş – coordonatorul monumentului;
 2. Năneştean Ioan – preot paroh – reprezentant al deţinătorului monumentului;
 3. cpt. Sergiu Balaş – reprezentant al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş;
 4. subinspector de poliţie Mariana Badea – reprezentant al Inspectoratului de Poliţie al judeţului Maramureş;
 5. Mihali Ileana – consilier personal;
 6. dr. Arh Dan Kisilewicz – reprezentant al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional;
 7. arh. Ana Mojolic – reprezentant al Direcţiei judeţene de cultură Maramureş;
 8. arh. Cornel Constantin – reprezentantul ştiinţific desemnat de Institutul Naţional al Patrimoniului;
 9. Cerneştean Mihai Felician - consilier judeţean.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Membrilor comitetelor de organizare.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 17 septembrie 2014. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 17 septembrie 2014
Nr. 147

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.