JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind darea în administrare la Serviciului Public Județean SALVAMONT Maramureș a unor imobile din domeniul public al Județului Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr.234/2018 privind înfiinţarea Serviciului Public Județean SALVAMONT Maramureş, în subordinea Consiliului Judeţean Maramureş şi adresa nr. 1/2019 a Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Maramureş;
          Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanțe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum și ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu prevederile art. 867 și 868 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f), art. 97, alin. (1) şi ale art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă darea în administrare la Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Maramureş a unor imobile din domeniului public al judeţului Maramureş având datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.
          Art.2. Dreptul de administrare asupra imobilelor prevăzute la art. 1, va face obiectul contractului de administrare încheiat între Judeţul Maramureş prin Consiliul Judeţean Maramureş şi Serviciul Public Județean SALVAMONT Maramureş.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Serviciului Public Județean SALVAMONT Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi 3 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 iunie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 26 iunie 2019
Nr. 143

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.