Hotărârea nr. 140 din 27.08.2014

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
ROMÂNIA
Stema RO
HOTĂRÂRE
privind stabilirea modului de exercitare a atribuţiilor de conducere executivă la R.A. „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL Baia Mare”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publice şi avizul favorabil al comisiei juridice şi de disciplină;
          Pe baza prevederilor art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2), lit. d) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Exercitarea atribuţiilor de conducere executivă la R.A. „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL Baia Mare” va fi realizată de un director numit de Consiliul de administraţie.
          Art.2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al R.A. „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL Baia Mare” va fi modificat în mod corespunzător.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • R.A. „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL Baia Mare”.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” şi 4 abţineri în şedinţa ordinară din 27 august 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 27 august 2014
Nr. 140

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.