JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind alocarea unor sume din bugetul județului pentru realizarea unor evenimente cultural – educaționale de către unitățile administrativ teritoriale

          Având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcției Juridice și Administrație Publică, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanțe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum și ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Luând în considerare Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 62/ 23 aprilie 2019 privind repartizarea pe destinații a sumei aprobate din bugetul propriu al județului Maramureș, pe anul 2019, pentru finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, prin care au fost alocați 900 mii lei pentru finanțarea programelor și acțiunilor cultural – educațional ale U.A.T – urilor din județul Maramureş;
          Ținând cont de solicitarea Orașului Ulmeni privind susținerea financiară pentru organizarea evenimentului „Zilele Orașului Ulmeni, Toamna Someșană, ediția a IX-a”, înregistrată cu nr. 5124/ 30.05.2019, de cea a Orașului Seini nr. 4983/ 29.05.2019 pentru susținere financiară în organizarea acțiunii Zilele Orașului Seini – Cetatea Zinyr, Adresa nr. 5864/ 19.06.2019 prin care Comuna Bogdan Vodă solicită sprijin financiar pentru realizarea evenimentului cultural – educațional „Cuhea Voievodală” și de Adresa nr. 4780/27.05.2019 prin care Comuna Recea solicită sprijin financiar pentru realizarea evenimentelor culturale Festivalul Gospodarilor din localitatea Lăpuşel, Festivalul Porodicilor din localitatea Mocira și Festivalul Strugurilor din localitatea Săsar.
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 210 mii lei, din bugetul județului, pentru realizarea unor evenimente cultural – educaționale de către unitățile administrativ-teritoriale conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Sumele alocate conform art. 1, vor face obiectul unui Acord, ce va fi încheiat între Județul Maramureş prin Consiliul județean și unitățile administrativ teritoriale beneficiare, cuprins în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Compartimentului Educație, Cultură, Sport, Culte;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Unităților Administrativ – Teritoriale interesate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi 3 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 iunie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 26 iunie 2019
Nr. 136

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.