JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Maramureş

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane nr. 10034/09.07.2020;
 • Hotărârea Consiliului Județean Maramureş nr. 252/29.10.2019 de modificare a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureş;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanţe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
 • Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • art. 476-478 şi art. 554, alin. (9) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (2), lit. c), art. 182 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă modificarea Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureş ca urmare a promovării angajaţilor în grad profesional/nivel superior, după cum urmează:
 1. o funcție publică de execuție de consilier, cls. I, grad asistent se transformă în consilier, cls. I, grad principal, poziţia nr. 118 din statul de funcţii;
 2. o funcție publică de execuţie de consilier achiziții publice, cls. I, grad asistent se transformă în consilier achiziții publice, cls. I, grad principal, poziția nr. 173 din statul de funcţii;
 3. o funcție publică de execuţie de consilier, cls. I, grad principal se transformă în consilier, cls. I, grad superior, poziţia nr. 156 din statul de funcţii;
 4. o funcție publică de execuţie de consilier, cls. I, grad principal se transformă în consilier, cls. I, grad superior, poziţia nr. 96 din statul de funcţii;
 5. un post contractual de execuţie de referent, studii medii se transformă în consilier, studii superioare, poziţia nr. 7 din statul de funcţii.
          (2) Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Maramureş, modificat, conform alin. (1) este cuprins în anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie publică;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Biroul resurse umane;
 • Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 127
Baia Mare, 15 iulie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi patru neparticipări la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 15 iulie 2020. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.