JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind alocarea de sume din bugetul propriu al județului pentru realizarea unor evenimente culturale de către unitățile administrativ-teritoriale

          Având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcției Juridice, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, avizele favorabile Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Luând în considerare Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 62/ 23 aprilie 2019 privind repartizarea pe destinații a sumei aprobate din bugetul propriu al județului Maramureș, pe anul 2019, pentru finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, prin care au fost alocați 900 mii lei pentru finanțarea programelor și acțiunilor cultural – educațional ale U.A.T – urile din județul Maramureș;
          Ținând cont de solicitarea nr. 4289/15.05.2019 prin care Comuna Satulung solicită sprijin financiar pentru realizarea evenimentului „Zilele Comunei Satulung” și solicitarea nr. 303/15.05.2019 prin care Comuna Cicârlău solicită sprijin financiar pentru organizarea celei de-a VI-a ediții a evenimentului „Zilele Comunei Cicârlău”;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. a) şi ale art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 70 mii lei din bugetul propriu al județului pentru realizarea unor evenimente culturale de către unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Sumele alocate conform art.1 vor face obiectul unui Acord ce va fi încheiat între Judeţul Maramureş prin Consiliul judeţean și unitățile administrativ teritoriale beneficiare, cuprins în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Beneficiarilor.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi „pentru” şi 4 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 22 mai 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 22 mai 2019
Nr. 116

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.