JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind alocarea unei sume din bugetul județului pentru finanțarea programelor structurii sportive de performanță de prim eșalon Clubului Sportiv Municipal Baia Mare – echipa de rugby CSM Ştiinţa Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Adresa Clubului Sportiv Municipal Baia Mare nr. 409/28.03.2019, înregistrată la Consiliul județean Maramureș sub nr. 2756/28.03.2019, Raportul Direcției Juridice și Administrație Publică și Raportul Direcției Economice și Patrimoniu;
          Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând dispoziţiile Hotărârilor Consiliului Județean Maramureș:
  • nr. 59/2019 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2019;
  • nr. 88/2019 privind repartizarea pe destinații a sumei aprobate din bugetul județului Maramureș pe anul 2019, pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general în domeniul sportului;
  • nr. 113/2019 privind stabilirea structurilor sportive de performanță de prim eșalon care vor beneficia de finanțarea programelor sportive în anul 2019.
          Ținând cont de dispozițiile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (5), lit. a) pct. 6 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul județului a sumei de 1250 mii lei pentru finanțarea programelor structurii sportive de performanță de prim eșalon Clubului Sportiv Municipal Baia Mare – echipa de rugby CSM Ştiinţa Baia Mare.
          Art.2. Se aprobă obiectivul general și obiectivele specifice pentru anul 2019 a structurii sportive beneficiare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă structura cheltuielilor necesare îndeplinirii obiectivelor structurii sportive beneficiare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Acordarea efectivă a finanțării precum și efectuarea și decontarea cheltuielilor pentru îndeplinirea obiectivelor propuse se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare și a normelor financiare pentru utilizarea sumelor alocate de Consiliul județean prin contracte de susținere financiară a activităților sportive, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 29/2018, completată de Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 197/2018.
          Art.5. Se mandatează Președintele Consiliului județean pentru semnarea Contractului de finanțare a structurii sportive, cuprins în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Clubului Sportiv Municipal Baia Mare – echipa de rugby CSM Ştiinţa Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 de voturi „pentru” şi 6 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 22 mai 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer
Zetea Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 22 mai 2019
Nr. 114

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.