HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei Comisiei de protecţie a copilului


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi avizul favorabil al comisiei pentru asistenţă socială şi protecţia drepturilor copilului;
          În baza prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 8 din H.G. 1437/2008 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;
          În temeiul prevederilor articolelor 91 alin. (1) litera f) şi 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:


          Art.1. (1) Începând cu data de 25 iunie 2014 încetează calitatea de vicepreşedinte al Comisiei de protecţie a copilului a domnului Boitor Nicolae.
          (2) Cu aceeaşi dată se numeşte ca vicepreşedinte al Comisiei de protecţie a copilului doamna Coste - Mădăras Alina director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţiei publică;
  • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
  • Doamnei Coste - Mădăras Alina.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 25 iunie 2014. Au fost prezenţi 29 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

 

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 25 iunie 2014
Nr. 104

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.