ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, precum şi Raportul nr.116/14.02.2006 al Direcţiei Juridice, Administraţie şi Relaţii Publice;
          Ţinând cont de avizul comisiei pentru învăţământ, cultură şi culte, şi avizul comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului judeţean Maramureş; 
          Având în vedere propunerea de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”;
          În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2003 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale, ale Legii nr. 504/2004 privind instituţiile publice de spectacole şi concerte;
          În temeiul prevederilor art. 104, litera b) şi ale art.109 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Hotărârea se comunică:
  • Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Juridice, Administraţie şi Relaţii Publice;
  • Direcţiei Economico - Financiare;
  • Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate (34 voturi pentru) în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din data de 23 februarie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 23 februarie 2006
Nr. 10

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.