ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării Consiliului judeţean la cofinanţarea proiectului „Reabilitare traseu de drum judeţean pe tronsoanele: Baia Sprie – Cavnic – Budeşti - Ocna Şugatag – Călineşti – Bârsana (DJ 184 integral, din intersecţia cu DN18 până la originea DJ109F- DJ109F de la origine până la intersecţia cu DJ185 - DJ185 din intersecţia cu DJ 109F până la intersecţia cu 186B - DJ185, din intersecţia cu DJ 186B până la intersecţia cu DJ 186)

          Având în vedere referatul Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş privind necesitatea aprobării cofinanţării proiectului „Reabilitare traseu de drum judeţean pe tronsoanele: Baia Sprie – Cavnic – Budeşti - Ocna Şugatag – Călineşti – Bârsana (DJ 184 integral, din intersecţia cu DN18 până la originea DJ109F- DJ109F de la origine până la intersecţia cu DJ185 - DJ185 din intersecţia cu DJ 109F până la intersecţia cu 186B - DJ185, din intersecţia cu DJ 186B până la intersecţia cu DJ 186)” precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate,
          În temeiul art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale şi art. 91, al (3) litera f), art. 97 al (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Maramureş la cofinanţarea proiectului „Reabilitare traseu de drum judeţean pe tronsoanele: Baia Sprie – Cavnic – Budeşti - Ocna Şugatag – Călineşti – Bârsana (DJ 184 integral, din intersecţia cu DN18 până la originea DJ109F- DJ109F de la origine până la intersecţia cu DJ185 - DJ185 din intersecţia cu DJ 109F până la intersecţia cu 186B - DJ185, din intersecţia cu DJ 186B până la intersecţia cu DJ 186)” cu suma de 1.426.868 lei, în cazul finanţării acestuia prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.
          Art.2. Se aprobă suportarea temporară din bugetul Consiliului Judeţean Maramureş a cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 13.590.942 lei, în cazul finanţării acestuia, urmând ca acestea să fie recuperate după efectuarea plăţii din bugetul de stat.
          Art.3. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru privind obiectivul de investiţii „Reabilitare traseu de drum judeţean pe tronsoanele: Baia Sprie – Cavnic – Budeşti - Ocna Şugatag – Călineşti – Bârsana (DJ 184 integral, din intersecţia cu DN18 până la originea DJ109F- DJ109F de la origine până la intersecţia cu DJ185 - DJ185 din intersecţia cu DJ 109F până la intersecţia cu 186B - DJ185, din intersecţia cu DJ 186B până la intersecţia cu DJ 186)” cu indicatorii tehnico-economici cuprinşi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş care va fi mandat să semneze orice documente necesare implementării acestui proiect.
          Art.5. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Tehnice;
  • Direcţiei Economice;
  • Direcţiei de Dezvoltare Regională.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 16 ianuarie 2008.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 16 ianuarie 2008
Nr. 1

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.