JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanților consiliului județean în comisia de negociere cu instituțiile bancare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Juridice și Administrație Publică, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de Procesul verbal al Comisiei de validare privind votul secret exprimat; Văzând prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Maramureș nr. 144/ 2018 privind aprobarea contractării unui credit bancar pentru realizarea unor lucrări de investiţii de interes judeţean și nr. 204/ 2018 pentru aprobarea defalcării pe obiective de investiţii a valorii creditului bancar aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 144/ 2018 și Dispoziția Președintelui nr. 468/ 2018 privind aprobarea Normelor procedurale interne privind contractarea unei finanțări rambursabile interne exceptate de la prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. b) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului județean Maramureș în Comisia de negociere cu instituțiile bancare, în vederea contractării unui credit bancar pentru realizarea unor lucrări de investiţii de interes judeţean, după cum urmează:
  1. Böndi Gyöngyike;
  2. Coman Ioan Radu;
  3. Bota Călin;
  4. Varga Cornel;
  5. Anghel Cristian.

          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administrație Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Persoanelor nominalizate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu 29 voturi „pentru” şi două neparticipări în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 octombrie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 25 octombrie 2018
Nr. 249

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.