JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii la R.A. „Aeroportul Internațional Maramureș”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș, Adresa nr. 889/16.10.2018 a R.A. „Aeroportul Internațional Maramureș”, Raportul Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu prevederile:
  • H.G 398/1997 privind trecerea regiilor autonome de sub autoritatea Ministerului Transportului sub autoritatea consiliilor județene, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Regulamentul de organizare și funcționare a R.A. „Aeroportul Internațional Maramureș” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 50/2010;
  • Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) și ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă organigrama la R.A. „Aeroportul Internațional Maramureș”, cuprinsă în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă statul de funcţii la R.A. „Aeroportul Internațional Maramureș”, cuprins în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte dispoziții contrare se abrogă.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Biroului Resurse Umane;
  • R.A. „Aeroportul Internațional Maramureș”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi „pentru” şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 octombrie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 25 octombrie 2018
Nr. 237

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.