Hotărârea nr. 178 din 18.12.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind finanţarea activităţii Centrului judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          Văzând prevederile Legii nr. 84/ 1995 a învăţământului ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională, publicat în Monitorul oficial nr. 1158/ 2005;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) lit. f), alin (4) lit. a) şi 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se ia act de înfiinţarea Centrului judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională, unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică.
          Art.2. Finanţarea activităţii Centrului judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională, se asigură de Consiliul judeţean Maramureş din sumele defalcate din TVA pentru finanţarea activităţilor descentralizate de la nivel judeţean.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Marammureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice;
  • Inspectoratului Şcolar judeţean Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 18 decembrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel KOVACS
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 18 decembrie 2007
Nr. 178

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.