Hotărârea nr. 175 din 18.12.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii de către Spitalul judeţean de urgenţă “Dr. Constantin Opriş” Baia Mare a unor spaţii aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de patrimoniu şi logistică, adresa nr. 6219/2007 a Casei de asigurări de sănătate Maramureş şi adresa nr. 18395/2007 a Spitalului judeţean de urgenţă “Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate,
          În conformitate cu prevederile art. 14, al. (1) şi al. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
          În baza art. 91, alin. (1), lit. f) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă închirierea în condiţiile legii, a unui spaţiu disponibil în suprafaţă de 30 mp, din cadrul Policlinicii nr. 2 str. Progresului nr. 17, aflat în administrarea Spitalului judeţean de urgenţă “Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, pentru înfiinţarea arhivei Casei de asigurări de sănătate Maramureş.
          Art.2. Contractul de închiriere se încheie de către Spitalul judeţean de urgenţă “Dr. Constantin Opriş” Baia Mare în a cărui administrare se află spaţiul respective.
          Art.3. Cota parte de 50% din valoarea chiriei va fi virată Consiliului judeţean Maramureş
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judelului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş,
  • Direcţiei de patrimoniu şi logistică,
  • Direcţiei economice,
  • Direcţiei tehnică,
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică,
  • Spitalului judeţean de urgenţă “Dr. Constantin Opriş” Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 18 decembrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 18 decembrie 2007
Nr. 175

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.