Hotărârea nr. 174 din 18.12.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii unor spaţii aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de patrimoniu şi logistică precum şi avizul favorabil al comisie de specialitate;
          Văzând Hotărâre consiliului judeţean nr. 76/2007 privind aprobarea cuantumului chiriei pentru bunurile din domeniul public şi privat al judeţului;
          În conformitate cu prevederile art. 14, al. (1) şi al. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
          În baza art. 91, alin. (1), lit. f) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă închirierea pe perioada anului şcolar 2007 - 2008, a unui spaţiu disponibil, din cadrul imobilului ( fostă Grădiniţă specială pentru copii cu deficienţe psihice Baia Mare) str. Dragoş Vodă nr. 9, Consiliului local al municipiului Baia Mare în care funcţioneză Grădiniţa cu program normal nr. 33.
          Art.2. Cuantumul chiriei este de 16 lei /mp/ an, conform art. 1 al. (1) din HCJ. nr. 76/2007.
          Art.3. Spaţiile ocupate şi suprafaţa acestora se vor stabilii la semnarea contractului de închiriere.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judelului şi se comunică:
  • Instituţiei prefectului judeţului Maramureş
  • Direcţiei de patrimoniu şi logistică
  • Direcţiei economice
  • Direcţiei tehnică
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică
  • Consiliului local al municipiului Baia Mare

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 18 decembrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare 18 decembrie 2007
Nr. 174

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.