Hotărârea nr. 172 din 18.12.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al judeţului în vederea transmiterii în domeniul public al oraşului Ulmeni

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de patrimoniu şi logistică, adresa nr. 4140/2007 a Consiliului local al oraşului Ulmeni, precum şi avizul favorabil al comisie de specialitate;
          În conformitate cu prevederile art. 9 al. (1) şi art. 8 al. (1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
          În baza art. 91 al. (1) lit. f) şi art. 97 al. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă trecerea unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al judeţului, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Cu data prezentei hotărâri se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului judeţean nr. 48/30 iunie 2006.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judelului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei de patrimoniu şi logistică;
  • Direcţiei economice;
  • Direcţiei planificare teritorială – urbanism;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Consiliului local al oraşului Ulmeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 18 decembrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 18 decembrie 2007
Nr. 172

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.