Hotărârea nr. 169 din 18.12.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2007

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice precum şi avizul comisiei de specialitate;
          Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr.1424/2007 privind aprobarea Programului multianual „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013”, şi finanţarea acestuia din bugetul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor;
          Luând în considerare solicitările instituţiilor interesate;
          În temeiul Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
          În baza art. 91alin. (3) litera “a” şi art. 97 alin. (1) din Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată;
          Consiliul judeţean adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă rectificarea bugetul propriu al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2007 prin majorarea veniturilor şi cheltuielilor totale cu suma de 290 mii lei, ca urmare a majorării surselor de finanţare reprezentând “Subvenţii de la bugetul de stat” cod 42.02.19 respectiv a cheltuielilor la capitolul 80.02.01 subcapitol 10 reprezentând „Programe de dezvoltare regionala si socială”, alineat 71.01.30 „Alte active fixe”.
          Art.2. (1) Se aprobă rectificarea bugetului Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Maramureş, prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 11 mii lei.
          (2) Se aprobă rectificarea bugetului Ansamblului folcloric naţional Transilvania, prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 100 mii lei.
          (3) Se aprobă rectificarea bugetului Muzeului judeţean de etnografie şi artă populară Baia Mare, prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 84,5 mii lei.
          Art.3. Se aprobă modificări în “Lista obiectivelor de investiţii” şi în “Lista de dotări” pentru bugetul propriu, conform anexelor nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Desfăşurarea influenţelor rezultate din art.2 şi 3 ale acestei hotărâri, pe titluri, articole şi alineate este redată în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile cu suma de mii 15,62 lei, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei tehnice;
  • Direcţiei economice;
  • Partenerilor interesaţi.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 18 decembrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 18 decembrie 2007
Nr. 169

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.