Hotărârea nr. 168 din 04.12.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea beneficiarilor, a valorii şi modalităţii de achiziţie precum şi a modului de distribuire a cadourilor de Crăciun ce se acordă pensionarilor

          Prin Hotărârea Consiliului judeţean nr. 148/ 2007 a fost aprobată utilizarea din rezerva bugetară a sumei de 100 mii lei pentru cadouri de Crăciun ce se acordă pensionarilor;
          Procurarea produselor ce urmează a fi acordate precum şi distribuirea cadourilor în timp util presupune aprobarea în regim de urgenţă a beneficiarilor, valorii individuale a cadourilor precum şi a modalităţilor de achiziţie şi distribuire a acestora. Timpul foarte scurt nu permite derularea procedurilor de achiziţie cu publicarea prealabilă de anunţ astfel încât este necesară achiziţionarea prin procedura fără publicarea anunţului de participare.
          Având în vedere prevederile art. 122 din O.U.G. nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 2 şi a art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice, republicată
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă distribuirea de cadouri de Crăciun unui număr de 2.970 de pensionari de stat pentru limită de vârstă a căror pensie este mai mică sau egală cu de 300 lei, cuprinşi în anexa la prezenta hotărâre.
          (2) Valoarea individuală a unui pachet este de 33,5 lei.
          Art.2. Se aprobă achiziţionarea bunurilor în vederea formării pachetelor prin procedura de negociere directă fără publicare de anunţ prealabil.
          Art.3. Distribuirea cadourilor în teritoriu se va face de către Consiliul judeţean cu sprijinul autorităţilor locale.
          Art.4. Pentru coordonarea activităţii şi distribuirea pachetelor se constituie un colectiv de consilieri în următoarea componenţă:
  • Lupşa Ştefan, Tivadar Ioan, Marinca Dănuţ, Szentgyorgyi Sandor şi Motoc Gheorghe.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice;
  • Direcţiei de patrimoniu şi logistică.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa de îndată a Consiliului judeţean Maramureş din 4 decembrie 2007

PREŞEDINTE,
Marinel KOVACS
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 4 decembrie 2007
Nr. 168

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.