ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Referatul Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în 2007;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” începând cu data de 1 decembrie 2007 prin suplimentarea cu 2 posturi – un post şofer şi un post de scenograf, conform anexei la prezenta hotărâre.
          (2) Modificarea organigramei şi a statului de funcţii se face cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute pe acest an în bugetul instituţiei.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei economice.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 27 noiembrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 27 noiembrie 2007
Nr. 162

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.