ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru contractarea unui împrumut bancar în sumă de 70 milioane lei

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul comun al Direcţiei economice şi Direcţiei de patrimoniu şi logistică precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          Văzând Ordonanţa de Urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; Ordinul comun al Ministrului Finanţelor Publice şi al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 1013/873 din 6 iunie 2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr.114/31.08.2007; Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr.115/31.08.2007;
          În temeiul art. 44 alin. (1) şi a Capitolului IV:Împrumuturi din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În baza art. 91 alin. (3) litera b) şi art. 97 din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă documentaţia de atribuire pentru contractarea unui împrumut bancar în sumă de 70 milioane lei prin procedura de achiziţie publică „negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare”, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. (1) Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului judeţean în comisia de negociere următorii:
 1. Marinel Kovacs
 2. Pamfil Bercean
 3. Mircea Radu Munteanu
 4. Gabriel Zetea
 5. Sandor Szentgyorgyi
 6. Cherecheş Corin
 7. Coman Gheorghe
          (2) Comisia de negociere poate solicita în orice moment al procedurii de achiziţie publică cooptarea unor specialişti interni şi/sau experţi externi. Consiliul judeţean va suporta costurile cu experţii externi.
          (3) Raportul comisiei de negociere va fi supus aprobării consiliului judeţean.
          Art.3. Se abrogă art.1 şi art.3 din Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr.127/26 septembrie 2007 iar din titlul hotărârii, sintagma „ împrumut bancar intern” se înlocuieşte cu „împrumut bancar”.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Direcţia de patrimoniu şi logistică;
 • Direcţiei economice;
 • Direcţiei tehnice;
 • Direcţiei de dezvoltare regională;
 • Partenerilor interesaţi.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 27 noiembrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel KOVACS
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 27 noiembrie 2007
Nr. 151

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.