ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a unor sume din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură ce necesită cofinanţare locală pe anul 2007

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          Văzând Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/ 2006 precum şi Ordonanţa de urgenţă nr.134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007;
          În temeiul art.33 (3) lit. a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
          În baza art. 91 (3) lit a) şi art. 97 (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată;
          Având în vedere Adresele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş nr.35 /10.01.2007 şi 1628/23.11.2007;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumei de 4.721 mii lei pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură ce necesită cofinanţare locală, din care 3.429 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi 1292 mii lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice;
  • Direcţiei tehnice;
  • Direcţiei de dezvoltare regională;
  • Partenerilor interesaţi.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru” şi 2 abţineri în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 27 noiembrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel KOVACS
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 27 noiembrie 2007
Nr. 150

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.