ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul sportului, declarate eligibile la prima sesiune tranşa a treia de finanţare din anul 2007

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei juridice şi administraţie publică precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          Vazând prevederile Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes general şi Ghidul solicitantului, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 25/ 2007;
          În temeiul art. 91, alin. (3), litera a) şi art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă lista proiectelor care beneficiează de finanţare nerambursabilă şi sumele alocate fiecărui proiect din domeniul sportului, declarate eligibile la prima sesiune tranşa a treia de finanţare din anul 2007.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice;
  • Beneficiarilor finanţărilor nerambursabile.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 27 noiembrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 27 noiembrie 2007
Nr. 149

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.