ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind includerea în domeniul public al judeţului a obiectivului de investiţii „Alimentare cu apă a localităţilor Asuaju de Sus şi Asuaju de Jos, comuna Asuaju de Sus”

          Văzând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei de patrimoniu şi logistică, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          Având în vedere prevederile H.G. nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de către guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale şi Procesul verbal de predare – primire nr.40959/4274/1377/2007 a obiectivului de investiţii „Alimentare cu apă a localităţilor Asuaju de Sus şi Asuaju de Jos, comuna Asuaju de Sus”, încheiat între Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi Consiliul judeţean Maramureş:
          În conformitate cu prevederile art. 3 al. (1), art.12 al. (1) şi (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
          În baza art. 91 al. (1) lit. f), art. 97 al. (1) şi art. 123 al. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
         Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă includerea în domeniul public al judeţului a obiectivului de investiţii „Alimentare cu apă a localităţilor Asuaju de Sus şi Asuaju de Jos, comuna Asuaju de Sus” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă darea în administrarea Consiliului local al comunei Asuaju de Sus a obiectivului de investiţii „Alimentare cu apă”.
          Art.3. Dreptul de administrare asupra acestui obiectiv de investiţii, va face obiectul contractului de administrare încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi Consiliul local al comunei Asuaju de Sus.
          Art.4. În mod corespunzător se modifică Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului.
          Art.5. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş,
  • Direcţiei de patrimoniu şi logistică,
  • Direcţiei economice,
  • Direcţiei planificare teritorială – urbanism,
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică,
  • Consiliului local al comunei Asuaju de Sus.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 30 octombrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel KOVACS
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 30 octombrie 2007
Nr. 146

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.