ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru obiectivul de interes local „Alimentare cu apă potabilă a localităţii Şieu”, judeţul Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Referatul Secretariatului Comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes local din cadrul Direcţiei Tehnice, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate,
          În temeiul art. 7 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică şi art. 6 din Regulamentul privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 583/1994;
          In baza art. 91, alin (1), litera f) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001, privind administraţi publică locală, republicată.
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru obiectivul de interes local „Alimentare cu apă potabilă a localităţii Şieu”, judeţul Maramureş în următoarea componenţă:
  1. Vasile Şpan, director executiv la Direcţia Planificare Teritorială, Urbanism a Consiliului judeţean Maramureş – preşedinte;
  2. Dunca Toader, viceprimar al comunei Şieu – membru;
  3. Petreuş Ion, consilier, Consiliul local al comunei Şieu – membru;
  4. Chindris Ioan, consilier, Consiliul local al comunei Şieu – membru;
  5. Moldovan Dumitru – consilier în cadrul Serviciului Urbanism, Direcţia Planificare Teritorială Urbanism a Consiliului judeţean Maramureş- membru;
  6. Mojolic Lazăr-Gheorghe – secretar.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Tehnice;
  • Membrilor comisiei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 30 octombrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel KOVACS
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 30 octombrie 2007
Nr. 145

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.