JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind participarea Județului Maramureş la Festivalul Internațional „CENTENAR FEST”, organizat de Centrul Cultural „VATRA” din Republica Moldova

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Serviciului Relații Publice şi Promovarea Județului, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ținând cont de Invitația transmisă de Centrul Cultural „VATRA” din Chișinău, pentru participarea în perioada 15-16 septembrie 2018 a unei delegații din partea Consiliului Județean Maramureș la Festivalul Internațional „CENTENAR FEST ”, organizat de Centrul Cultural „VATRA” din Republica Moldova, înregistrată sub nr. 7838/2018 precum și de acordul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș și a Ansamblului Folcloric Național „Transilvania” privind participarea în cooperare cu Consiliul Județean Maramureș la evenimentul dedicat Centenarului Marii Uniri;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) lit. a), art. 97 și ale art. 104 alin (1) lit. f) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă participarea Județului Maramureş la Festivalul Internațional „CENTENAR FEST”, organizat de Centrul Cultural „VATRA” din Republica Moldova, în perioada 15-16 septembrie 2018.
          Art.2. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Județul Maramureş, prin Consiliul Judeţean Maramureş, Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” şi Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Serviciului Relații Publice şi Promovarea Judeţului;
  • Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”;
  • Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2018. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 29 august 2018
Nr. 200

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.