JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 29/ 2018 privind aprobarea Normelor financiare pentru utilizarea sumelor alocate de Consiliul județean prin contracte de susținere financiară a activităților sportive

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Rapoartele Direcției Juridice şi Administraţie Publică şi a Direcţiei Economice şi Patrimoniu precum şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând Adresa nr. 7086/ 2018 a Clubului Universitar „Știința” Baia Mare;
          Pe baza prevederilor art. 671 şi ale art. 69 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare și a Hotărârii nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5), lit. a) pct. 6 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 29/ 2018 în sensul că în anexa 1 la hotărâre, la art. 12, după aliniatul (3) se adaugă un nou aliniat (4) cu următorul cuprins: „Pot beneficia de sumele menționate la alin. (3) toți participanții la activitatea sportivă care au încheiat cu structura sportivă un contract de activitate sportivă.”
          Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcției Județene de Tineret și Sport;
  • Compartimentului de Audit Intern;
  • Structurilor sportive de performanță de prim eșalon.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2018. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 29 august 2018
Nr. 197

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.