ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei comisiei judeţene de protecţie a copilului

          Având în vedere prevederile art. 4 alin (1) litera b) din Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului, propunerea făcută de Secretarul judeţului, Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, precum şi avizul favotabil al comisiei de specialitate;
          În temeiul prevederilor articolelor 104 alineat (1) litera f) şi 109 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1). Începând cu data de 31august 2007 doamna subinspector Ferenţ Nicoleta - reprezentant al Inspectoratului de Poliţie a Judeţului Maramureş în Comisia judeţene de protecţie a copilului se înlocuieşte cu domnul inspector principal Savolszky-Florea Adrian.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publica în Monitorul oficial ai judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice, Administraţie Publică;
  • Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
  • Dornnului Savolszky-Florea Adrian.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 31 august 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Durnitru Dumuţa
Baia Mare, 31 august 2007
Nr. 121

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.