ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte „Liviu Borlan”, Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş,
          Adresa nr. 78/ 2007 a Şcolii Populare de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate,
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit, c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se modifică organigrama şi statutul de funcţii ale Şcolii Populare de Arte „Liviu Borlan” în sensul cuprinderii unui post de profesor teorie şi solfegii şi a unui post personal de întreţinere.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică; - Direcţiei economice; - Şcolii Populare de Arte „Liviu Borlan”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 31 august 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 31 august 2007
Nr. 120

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.