ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului „Gutinul” – Dezvoltarea zonelor turistice Baia Mare – Izvoarele, Baia Sprie – Mogoşa şi Cavnic

          Având în vedere Expunerea de motive a d-lui preşedinte Marinel Kovacs şi Raportul Direcţiei de Dezvoltare Regională, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate,
          În temeiul art. 91, al (6) litera a), art. 97 al (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul Judeţean Maramureş, Consiliul local al Oraşului Baia Sprie, Consiliul local al oraşului Cavnic şi Consiliul local al comunei Deseşti pentru implementarea Proiectului „Gutinul” – Dezvoltarea zonelor turistice Baia Mare – Izvoarele, Baia Sprie – Mogoşa şi Cavnic. Acordul de parteneriat este prezentat în Anexa la prezenta hotărâre.
          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş şi primarii oraşelor Baia Sprie şi Cavnic şi primarul comunei Deseşti judeţul Maramureş, care vor fi mandataţi să semneze acordul de parteneriat şi orice documente necesare implementării acestui proiect.
          Art.3. Consiliul Judeţean Maramureş va aloca cu prioritate sumele necesare întocmirii documentaţiilor tehnice necesare.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice, administraţie publică;
  • Direcţiei economice; -
  • irecţiei de Dezvoltare Regională;
  • Consiliul local Baia Sprie;
  • Consiliul local Cavnic;
  • Consiliul local Deseşti.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 31 august 2007.

PREŞEDINTE
Kovacs Marinel
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumuţa Dumitru
Baia Mare, 31 august 2007
Nr. 119

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.