ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnică judeţeană de amenajare a teritoriului şi de urbanism

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliul judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de Planificare Teritorială, Urbanism, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          Având în vedere prevederile art. 37 alin. (5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi modificările ulterioare;
          În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) şi a art 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă avizele unice emise de Comisia tehnică de amenajere a teritoriului şi de urbanism pentru documentaţiile: PUD PARCELARE ZONĂ REZIDENŢIALĂ GROŞI, proiect nr. 700/2007 executat de Birouri asociate de arhitectură SASKI din Baia Mare, Bd. Unirii nr. 4/8; PUD LOCUINŢĂ P+M LĂPUŞEL, proiect nr. C27/2006 executat de S.C."LOIRA TERMO SERVICE"S.R.L din Baia Mare, str. Progresului nr.18; PUD FERMA VACI CU LAPTE – 25 DE CAPETE PRISLOP, proiect nr. 618/2007, executat de S.C.”STUDIO RING” S.R.L din Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 2/47.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş, 
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică,
  • Direcţiei planificare teritorială, urbanism,
  • Primăriei comunei Groşi,
  • Primăriei comunei Recea,
  • Primăriei comunei Boiu Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 31 august 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 31 august 2007
Nr. 118

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.