ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2007

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice precum şi avizul favorabil al Comisiei de activităţi economico - financiare;
          În temeiul Hotărârii nr. 917/2007 privind repartizarea pe judeţe a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi a Hotărârii nr. 918/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale;
          În temeiul Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
          În baza art. 91alin. (3) litera “a” şi art. 97 alin. (1) din Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată;
          Consiliul judeţean adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2007, prin majorarea veniturilor şi cheltuielilor totale cu suma de 15.575 mii lei, după cum urmează:
 • la venituri se majorează cu:
  • 15.500 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale;
  • 75 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
 • la cheltuieli se majorează cu:
  • 15.500 mii lei titlul Alte transferuri la capitolul 84.02 Transporturi pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene;
  • 75 mii lei titlul Alte transferuri la capitolul 84.02 Transporturi pentru reabilitare DJ 184 A.
          Art.2. Se aprobă modificări în “Lista obiectivelor de investiţii” şi în “Lista de dotări” ale bugetului propriu al judeţului conform anexelor nr.1 şi nr.2 care fac parte integrantă din această hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
 • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş;
 •  Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 •  Direcţiei Tehnice;
 •  Direcţiei Economice;
 • Partenerilor interesaţi.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 31 august 2007

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 31 august 2007
Nr. 116

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.