ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean nr. 31/2006 privind aprobarea contractării unui credit financiar intern pentru lucrări de investiţii

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          Văzând prevederile articolelor 61-62 şi 63, astfel cum a fost modificat prin introducerea alineatului (5) indice 1, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3), lit. b) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art. I. Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 31/2006 privind aprobarea contractării unui credit financiar intern pentru lucrări de investiţii se modifică şi se completează după cum urmează:
          1. După alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat cu următorul conţinut:
          “Suma de 70 milioane lei se repartizează pentru finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli de natura investiţiilor:
          - Lucrări de investitii în infrastructura de transport a judeţului - 50 milioane lei;
          - Prefinanţarea şi/sau cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană - 20 milioane lei.
          2. Alineatul (2) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul conţinut:
          “Contractarea creditelor se va aproba şi se va face separat pentru lucrările de infrastructură de cele destinate pentru prefinanţarea şi/sau cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană, acestea din urmă fiind exceptate de la încadrarea în gradul de îndatorare de cel mult 30 % din totalul veniturilor proprii."
          Art.II. Hotărârea Consiliului judeţean nr. 31/2006 va fi republicată dându-se o nouă numeratore articolelor şi alineatelor:
          Art.III. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiilor şi compartimentelor independente din aparatul de specialitate al Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 31 august 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 31 august 2007
Nr. 113

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.