ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind acceptarea trecerii unui teren din domeniul public al municipiului Baia Mare în domeniul public al judeţului şi acceptarea preluării prin cesiune a realizării investiţiei „Pavilion expoziţional” la Muzeul de mineralogie

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate,
          Văzând prevederile Legii nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
          Având în vedere Hotărârea Consiliului local Baia Mare nr. 228/ 2007 şi Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 50/ 2006 privind aprobarea trecerii din domeniul public al judeţului în domeniul public al municipiului Baia Mare a imobilului situat pe str. Jupiter nr. 4 Baia Mare;
          În temeiul prevederilor art. 123 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată,
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se acceptă trecerea terenului în suprafaţă de 475 mp., identificat prin CF nr. 10454 nr. topo. 2737/3427 din domeniul public al municipiului Baia Mare în domeniul public al judeţului Maramureş.
          Art.2. Se acceptă preluarea prin cesiune fără plată de la Consiliul local Baia Mare a documentaţiilor de urbanism, de proiectare şi achiziţie de lucrări pentru realizarea obiectivului „Pavilion expoziţional P+E”, documentaţii a căror valoare este de 51.967,59 lei, inclusiv TVA.
          Art.3. Predarea – primirea se va face pe bază de protocol încheiat între reprezentanţii celor două autorităţi.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice;
  • Direcţiei tehnice;
  • Consiliului local al municipiului Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 21 mai 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 21 mai 2007
Nr. 80

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.