ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui membru în Consiliul de administraţie al S.C. „VITAL” S.A. Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi avizul favorabil al comisiei de specialitate,
          Văzând prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. d) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată,
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Doamna BOLMA GRAZZIELLA se numeşte în Consiliul de administraţie al S.C. „VITAL” S.A. Baia Mare.
          Art.2. Se împuterniceşte dl. GASPARIK GEZA, director general al S.C. „VITAL” S.A. pentru îndeplinirea procedurilor de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice;
  • S.C. „VITAL” S.A Baia Mare,
  • Doamnei BOLMA GRAZZIELLA,
  • Domnului GASPARIK GEZA.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 27 aprilie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 27 aprilie 2007
Nr. 78

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.