ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unor bunuri din domeniul privat al judeţului

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi avizul favorabil al comisiei de specialitate,
          Având în vedere Hotărârea Consiliului judeţean nr. 22/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru de vânzare a bunurilor din domeniul privat al judeţului,
          Hotărârea Consiliului judeţean nr. 48/2006 privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al judeţului Maramureş în vederea vânzării şi Hotărârea Consiliului judeţean nr. 97/2006 privind însuşirea rapoartelor de evaluare a unor imobile din domeniul privat al judeţului Maramureş,
          În baza art. 91, alin. (1) litera f), şi art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unor bunuri din domeniul privat al judeţului.
          (2) Datele de identificare, raportul de evaluare şi preţul de pornire a licitaţiei pentru bunurile din domeniul privat al judeţului, sunt cele stabilite prin Hotărârea Consiliului judeţean nr. 97/2006 .
          Art.2. Taxa de participare la licitaţie este de 200 RON
          Art.3. Preţul de adjudecare a bunurilor se va achita integral, până la data încheierii contractului de vânzare – cumpărare.
          Art.4. (1) Se aprobă componenţa comisiei de licitaţie după cum urmează:
 1. Bindiu Gavrilă - consilier judeţean;
 2. Ciceo Gavril- consilier judeţean;
 3. Roşca Radu Vasile- consilier judeţean;
 4. Kovacs Maria- director executiv
 5. Dzeabeniuc Vasile – consilier juridic
          Membrii supleanţi:
 1. Bancoş Florin - consilier judeţean;
 2. Szentgyörgyi Sandor - consilier judeţean;
          (2) Valoarea remuneraţiei pentru membri comisiei de licitaţie este de 200 RON lei/fiecare bun vândut.
          Art.5. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş,
 • Direcţiei economice,
 • Direcţiei tehnice,
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică,
 • Membrilor comisiei de licitaţie.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 27 aprilie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 27 aprilie 2007
Nr. 77

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.