ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului chiriei pentru bunurile din domeniul public şi privat al judeţului

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate,
          În baza prevederilor art.14 şi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
          În baza art.91 al (1) litera f), şi art. 97 al. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă cuantumul chiriei pentru bunurile din domeniul public şi privat al judeţului, după cum urmează:

TERENURI

Nr. crt. Unitate Administrativ - teritorială CHIRIE
Lei/mp/an
Activităţi fără scop lucrativ Activităţi economice generatoare de profit
1. MUNICIPIU  4 8
2. ORAŞ   2,5 5
3. COMUNĂ 1,5   

CLADIRI

Nr. crt. Unitate Administrativ - teritorială CHIRIE
Lei/mp/an
Activităţi fără scop lucrativ Activităţi economice generatoare de profit
1. MUNICIPIU 16 40
2. ORAŞ  12 30
3. COMUNĂ 8 15 

          (2) Cuantumul chiriei prevăzut la al. (1) se indexează anual cu indicele de inflaţie.
          Art.2. (1) Cuantumul chiriei de la art. 1 alin (1) este nivelul minim de la care se începe licitaţia pentru închirierea bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului.
          (2) Pentru terenurile şi clădirile ocupate de terţi la data adoptării prezentei hotărâri, se aprobă închirierea fără licitaţie a respectivelor spaţii către cei care le ocupă, pe perioada de un an cu posibilitate de prelungire, cu condiţia achitării retroactive a chiriei de la data ocupării, în condiţiile legii.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică,
  •  Direcţiei economice;
  •  Direcţiei tehnice.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 27 aprilie 2007.

PREŞEEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 27 aprilie 2007
Nr. 76

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.