ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnică judeţeană de amenajare a teritoriului şi de urbanism

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş la proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnică judeţeană de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru:
  • PUD - LOCUINŢĂ CU DOUĂ NIVELE P+M ŞI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ în comuna COLTĂU localitatea COLTĂU, beneficiar Koncsard Zoltan din loc. Coltău nr. 112 , proiect nr 35/2006 realizat de Birou Individual de Arhitectură, arhitect Pena Constantin din Baia Mare, str. Ion Luca Caragiale nr. 1/7;
  • PUD - CENTRU COMERCIAL -ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI MAGAZIN, în localitatea Groşii Ţibleşului, beneficiar S.C.”BENION COM”S.R.L, administrator Gherghel Beniamin, cu sediul social în Baia Mare, str. Vlad Ţepeş nr. 11/2 , proiect nr 20/2006 realizat de Birou Individual de Arhitectură, arhitect Iosip Ovidiu din Baia Mare;
  • PUD - STAŢIE DE SORTARE DEŞEURI MENAJERE, în comuna Groşi, localitatea Satu Nou de Jos, beneficiar S.C.”DRUSAL” S.A. cu sediul în Baia Mare, str. Hortensiei nr. 2 , proiect nr 4/2007 realizat de S.C.”AMTER”S.R.L din Baia Mare.
          Ţinând cont de referatul Direcţiei tehnice privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnică judeţeană de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru documentaţiile sus enumerate precum şi de avizul favorabil al comsiei de specialitate,
          Având în vedere prevederile art.37 pct.(5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, modificată şi completată cu Legea nr. 289/2007 şi art.104 pct. (3), lit. f, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
          În temeiul art.91 alin. (1) lit. f, din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă avizul unic nr. 6 emis de Comisia tehnică de amenajere a teritoriului şi de urbanism pentru documentaţia PUD - LOCUINŢĂ CU DOUĂ NIVELE P+M ŞI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ în comuna COLTĂU localitatea COLTĂU, beneficiar Koncsard Zoltan din loc. Coltău nr. 112 , proiect nr 35/2006 realizat de Birou Individual de Arhitectură, arh Pena Constantin din Baia Mare str. Ion Luca Caragiale nr. 1/7;
          Art.2. Se aprobă avizul unic nr. 7 emis de Comisia tehnică de amenajere a teritoriului şi de urbanism pentru documentaţia: PUD - CENTRU COMERCIAL -ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI MAGAZIN, în localitatea Groşii Ţibleşului, beneficiar S.C.”BENION COM”S.R.L, adm.Gherghel Beniamin cu sediul social în Baia Mare, str. Vlad Ţepeş nr. 11/2 , proiect nr 20/2006 realizat de Birou Individual de Arhitectură, arh Iosip Ovidiu din Baia Mare.
          Art.3. Se aprobă avizul unic nr. 8 emis de Comisia tehnică de amenajere a teritoriului şi de urbanism pentru documentaţia: PUD - STAŢIE DE SORTARE DEŞEURI MENAJERE, în comuna Groşi, localitatea Satu Nou de Jos, beneficiar S.C.”DRUSAL” S.A. cu sediul în Baia Mare, str. Hortensiei nr. 2, proiect nr 4/2007 realizat de S.C.”AMTER”S.R.L din Baia Mare.
          Art.4. Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţu Maramureş,
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei tehnice;
  • Primăriei comunei Coltău;
  • Primăriei comunei Groşii Ţibleşului;
  • Primăriei comunei Groşi.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 27 aprilie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, la 27 aprilie 2007
Nr. 74

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.