ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor taxe percepute de catre Centrul Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională „PENTRU VOI” Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul de specialitate al directorului Centrului Judeţean de Infromare Consiliere şi Formare profesională „PENTRU VOI” Baia Mare precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate,
          Ţinând cont de prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările ulterioare,
          În baza art. 6, alin. (3) şi al art. 33 din OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor,
          În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 61/2005 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională „PENTRU VOI” Baia Mare şi nr. 69/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională „ PENTRU VOI” Baia Mare
          Văzând Adresa nr.139 / 2007 a Centrului Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională „PENTRU VOI” Baia Mare
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3), litera c) şi 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aproba taxele percepute de către Centrul Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională „PENTRU VOI” Baia Mare - pentru activităţile de formare profesională prevăzute în Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare – conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice;
  • Centrului Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională „PENTRU VOI” Baia Mare.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 27 aprilie 2007
Nr. 73

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.