ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională „PENTRU VOI” Baia Mare aprobat prin Hotărârea nr. 69/2005

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate,
          În baza art. 3, litera b) al Ordinului Comun nr.353/5202/2003 al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetarii privind metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adultilor,
          Văzând Adresa nr.138 / 2007 a Centrului Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională „ PENTRU VOI” Baia Mare
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2), litera c) şi art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. La art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională „PENTRU VOI” Baia Mare se completează cu urmatoarele activităţi:
          (1) Organizează cursuri de formare profesională conform Codului CAEN 8042;
          (2) Organizează activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management conform Codului CAEN 7414;
          (3) Prestează servicii de secretariat şi traduceri conform Codului CAEN 7485.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice;
  • Centrului Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională „PENTRU VOI” Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 27 aprilie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 27 aprilie 2007
Nr. 72

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.