ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea realizării unui parteneriat pentru implementarea proiectului „Intercivic”, aprobat spre finanţare de Fundaţia Pestalozzi Children Elveţia

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, referatul de specialitate al Serviciului Integrare Europeană Dezvoltare Regională precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate,
          În temeiul art. 91, alin. (6) lit. a) art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată,
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă realizarea unui parteneriat între Consiliul Judeţean Maramureş şi Casa Corpului Didactic Maramureş (titular solicitant), pentru implementarea proiectului „Intercivic”.
          Art.2. Se aprobă cofinanţarea proiectului „Intercivic”cu echivalentul în RON a sumei de 1.800 Euro reprezentând 5% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.
          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, care va fi mandatat să semneze orice documente necesare fazelor de cerere de finanţare şi de implementare a acestui proiect
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei Economice;
  • Serviciului Integrare Europeană şi Dezvoltare Regională;
  • Partenerilor nominalizaţi.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 27 aprilie 2007.

PREŞEDINTE
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumuţa Dumitru
Baia Mare, 27 aprilie 2007
Nr. 69

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.